Generalforsamling 14. FEB 2020

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Sindal Jagtforening.

Tid: 14. FEB 2020, kl. 1800
Sted: Den Gl. Biograf i Sindal, Vestergade 7 A.

Dagsordenen er som følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, suppleret af øvrige udvalgsformænd om foreningens virke, siden sidste generalforsamling.
3. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne, årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Husk at medbringe jeres bukke opsatser for jagt året 2019, da vi også i år skal have uddelt 60 års pokalen.
Jagtforeningen vil være vært for en ostemad og en kop kaffe.

Vel mødt !

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/