___________________________________________________________________

Generalforsamling 28 FEB 2024, kl. 1830.

Hermed indkaldes til Sindal Jagtforenings årlige Generalforsamling, som afholdes i den Gl. Biograf, Vestergade 7 A, i Sindal.

Dagsordenen er som følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning, suppleret af øvrige udvalgsformænd om foreningens virke, siden sidste generalforsamling.

3. Kassereren fremlægger på bestyrelsens vegne, årsregnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkommende forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af én revisor og én revisor suppleant.

8. Eventuelt.

Husk at medbringe jeres bukke opsatser for jagt året 2023, da vi også i år skal have uddelt Jubilæumspokalen for bedste buk.

Jagtforeningen vil være vært for en ostemad og en kop kaffe.

Hvis der skulle være forslag til drøftelse, beder jeg om at disse er mig i hænde senest 07 FEB 2024, kl 12:00.

Vel mødt !

Mvh

Formanden

_____________________________________

Velkommen til Sindal Jagtforening

Sindal Jagtforening er en forening for alle jægere ung som gammel.
Vi er en forening hvor hyggen er i højsædet.
Vi er beliggende i Vendsyssel, nærmere Sindal mellem Hjørring og Frederikshavn.
Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter b.la: Riffelskydning, Flugtskydning, Bueskydning samt plads på vores Foreningsjagter. 
Se nærmere fanen "Aktiviteter", om hvad vi kan tilbyde dig som medlem.
Vi opfordre dig til, at besøge og benytte vores riffel- og flugtskydebane, som ligger i Sindal, hvor vores Danmarks Jægerforbunds uddannede instruktører kan vejlede dig og instruktørtimer kan bestilles.

Vi ser frem til at møde dig!

sjf_logo.png

___________________________________________________________________

Jagttegnsundervisning

Se på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside om hvor i kreds 1, der tilbydes undervisning

Vi håber selvfølgelig, mange jagt interesserede benytter sig af tilbuddene for undervisning i kredsen.

___________________________________________________________________

Information fra webmaster

Som opfordret til tidligere, efterlyser jeg hermed informationer fra overståede aktiviteter eller andet som I medlemmer syntes skal på vores hjemmeside.

En kort tekst og billeder taget fra aktiviteten/hændelsen kan sendes til undertegnede her:

webmaster

På forhånd tak.......OG husk vores hjemmeside er KUN SÅ GOD som medlemmerne gør den til. 

___________________________________________________________________

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/