Vellykket markprøve – men med få agerhøns

 

Jagtforeningerne i Sindal og Ugilt har lørdag den 2. marts 2019 afholdt deres årlige forårsmarkprøve for stående jagthunde.

Vejret viste sig fra sin forholdsvis lune side med let sydvestlig vind. Temperaturen lå på minus 2 grader fra morgenstunden, men ved middagstid var temperaturen efterhånden kommet op på 5 grader. Solen så man desværre ikke meget til, idet der hovedsagelig var overskyet. Nedbør slap man heldigvis for. Vejret var fint, men ikke helt så fint som i dagene op til prøven, hvor dagtemperaturerne var oppe over 10 grader.

Terrænerne i Sindal og Lørslev var efter den meget tørre sommer sparsomt besat med fugle, idet der blev set omkring ca. 10 par agerhøns og ca. 15 fasaner. Det er ca. det samme antal fugle som ved sidste års prøve. Man må da håbe, at de fugle, der er tilbage, vil få en god ynglesæson i år, så vi igen kan komme op på tidligere års fuglebestand.

Der blev også set flere harer og naturligvis rigtig meget råvildt. Råvildtet er meget talstærkt repræsenteret, idet de har taget de åbne marker og læhegnene til sig som deres foretrukne opholdssteder, hvilket man naturligvis kun kan glæde sig over. Alle – såvel hunde som hundeførere – havde en pragtfuld dag i terrænet.

En meget stor tak skal naturligvis lyde til de mange lodsejere, som igen, år efter år, har stillet deres yderst velegnede marker til rådighed for den arealkrævende markprøve. Uden disse dejlige terræner var der ingen mulighed for at holde prøven. Tusind tak for det!

Sidst på eftermiddagen samledes de 32 hundeførere, hvoraf én kom helt fra Norge, til præmieuddelingen. Det var næsten 3 gange så mange hundeførere som sidste år – sikkert på grund af det milde forårsvejr.

8 hundeførere ud af 32 (10 forskellige hunderacer) kunne drage stolte hjem med deres præmierede hunde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dommer for engelske racer, unghunde- og åben klasse var Jens Hansen, Strandby. Han gav ingen præmier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dommer for kontinentale racer, unghunde- og engelske racer åben klasse var Bjarne Jakobsen, Langholt

Han gav følgende præmier:

Kontinentale unghundeklasse:

1. præmie + pokalvinder: Korhåret hønsehund „Mille“ v/Torben Hjardemål, Halvrimmen

Engelske racer åben klasse:

2. præmie: Breton „Taco“ Keld Sørensen, Mou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dommer for kontinentale racer, åben- og vinderklasse var Carsten Steffensen, Hjørring.

Han gav følgende præmier:

Åben klasse:

1. præmie + pokalvinder: Korthåret hønsehund ”Urban” v/Mona Madsen, Halvrimmen

1. præmie: Korthåret hønsehund ”Sif” v/Kurt Roland Østedgaard, Rakkeby

1. præmie: Gammel Dansk Hønsehund ”Juno” v/Gert Bonde Iversen, Frederikshavn

2. præmie: Korthåret hønsehund ”Kenzo” v/Jan Torp, Nr. Kongerslev

Vinderklasse:

1. vinder: Korthåret hønsehund ”Kansa” v/Villy Andersen, Halvrimmen

2. vinder: Ruhåret hønsehund ”Palle” v/Via Hansen, Hirtshals

Billedtekst:

De præmierede hunde + dommere

Jan Torp, Carsten Steffensen, Gert Bonde Iversen, Bjarne Jakobsen, Kurt Roland Østedgaard, Torben Hjardemål, Keld Sørensen, Mona Madsen, Villy Andersen og Via Hansen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da Sindal Jagtforening ikke har hundetræning, henviser vi til Astrup Jagtforening.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/